Hoe werk ik

dicht bij
een intieme gebeurtenis
van verdriet en gemis

vragen, luisteren, waarnemen

op zoek naar hem of haar
naar herinneringen
naar wat achtergelaten is

inleven, schrijven, vormgeven

als laatste eerbetoon
een liefdevol afscheid
een nieuwe herinnering

Als ritueelbegeleider maak ik afscheidsceremonies bij uitvaarten.

Voor de logistieke organisatie na overlijden is altijd een uitvaartondernemer nodig. Omdat ik als zelfstandige werk, kun je mij rechtstreeks benaderen of via een uitvaartondernemer. Ik werk samen met uitvaartondernemers in de Achterhoek en Twente en ben ik aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR).

Voor het afscheid

Ik kom bij families op huisbezoek. Met toewijding bespreken we samen hoe we het afscheid vorm en inhoud geven, passend bij hem of haar en of naar de wens van de naasten.

Luisteren naar verhalen en herinneringen. Het zijn vaak intieme gesprekken, gestoeld op wederzijds vertrouwen en respect. Regelmatig zijn er momenten met een lichte toon omdat er fijne herinneringen en anekdotes zijn. Het is de kunst woorden die niet gezegd worden en gevoelens die onbesproken blijven, vorm te geven.

Verhalen, bijzonderheden, muziek, beeld- en geluidsmateriaal en voorwerpen die een symbolische waarde hebben, verzamelen we. Al pratend ontstaat het idee over hoe de ceremonie past bij de overledene. In deze emotionele periode ontzorg ik. Als het moment van afscheid komt, draag ik daar met liefde aan bij.

Na het eerste gesprek ontvang je het draaiboek voor de ceremonie met daarin de afspraken die gemaakt zijn. Dat geeft houvast en duidelijkheid. Tijdens het maken van de teksten blijven we met elkaar in contact via app, e-mail en of telefonisch.

Is alles naar wens en wordt het gevoel juist weergegeven? Je glimlach, ondanks verdriet, bezorgt mij een goed gevoel. 

Voorbespreking

Wil je liever samen met jouw naasten, een voorbespreking om je eigen wensen bespreekbaar te maken of op te schrijven, dan gaan we met elkaar om tafel. Het geeft rust en ruimte om liefdevol los te laten.
Je krijgt van mij een naslagdocument als ‘praatstuk in beweging’. Zo ontstaat een prachtige, waardevolle verzameling van je unieke en persoonlijke wensen.

De ceremonie

De ceremonie is een ingrijpend scharniermoment in het leven. Samen  buigen we het om naar een speciaal moment waarin we blijvende en waardevolle herinneringen aan het geleefde leven delen. Verlies verdient aandacht in een ceremonie waar je later op terug kunt vallen. Misschien als antwoord op het gemis.

In overleg is veel mogelijk. Wat is mijn rol tijdens de ceremonie? Denk bijvoorbeeld aan:

Tijdens het afscheidsmoment sta ik de familie bij, spreek namens hen en begeleid de gekozen rituelen. Zo heb je gelegenheid om afscheid te nemen en opnieuw herinneringen te maken.

Na het afscheid

Na de ceremonie ontvang je van mij een waardevol herinneringsboek cadeau. Om op gemak de gesproken woorden en de bloemenpracht opnieuw te beleven. Als je het op prijs stelt, kom ik graag bij je op de koffie om over het afscheid na te praten. 

Wat anderen zeggen