Over Annegrit

‘Prachtig en waardevol!
Jij weet met jouw woorden nog meer gevoel te geven aan de emotie’.

Afscheid nemen van een dierbare is ingrijpend. Een traditionele afscheidsviering is goed en mooi.
Tegelijkertijd zie ik dat er niet altijd ruimte is voor eigen invulling, een persoonlijke touch.
Favoriete liederen, een mooi gedicht of een toost op het leven geven zoveel meerwaarde.

Het ritueelbegeleiden bij afscheid koppelen aan creatief toveren met woorden is een gedachtewens die al jaren door mijn hoofd spookt. En iedere keer komt het weer opnieuw op mijn pad. Tijdens de opleiding tot Ritueelbegeleider bij Afscheid heb ik de eerste fijne ‘kneepjes’ van dit prachtige vak geleerd. Trainingen als ‘Levensverhalen schrijven’, ‘Anders voorgaan’ en ‘Hartverwarmend schrijven en spreken’ maken mij nog enthousiaster.  

Met Annegrit
Ik ben Annegrit Schuurmans-groot Kormelinck, gelukkig getrouwd met Marcel en moeder van Jitske, Daan en Teun. Geboren, niet getogen maar wel weer wonend in Groenlo.

Ik word blij van een zonnige dag, mooie woorden, cheese-onion-chips, dankbaarheid, een glimlach ondanks verdriet en natuurlijk van schrijven.

De rode draad in zowel mijn vak als privéleven is de mens en zijn verhaal. Ik reik het liefst een helpende hand. Eerlijk en respectvol handelen is mijn uitgangspunt. Ik geniet van verscheidenheid tussen mensen en laat iedereen zichzelf zijn. Want wat is goed of fout? Door zonder oordeel te luisteren, waardeer ik de mensen om me heen zoals ze zijn. 

‘Jij kunt echt met woorden spelen, zodat wat zwaar is,
lichter wordt en toch benoemd kan worden.
Echt een talent van je!'

Juist daar ligt voor mij als ritueelbegeleider bij afscheid de eervolle taak. Ritueelbegeleider bij afscheid, uitvaartspreker, ceremonieelspreker, woorddienstbegeleider, het maakt mij niet uit hoe u het noemen wil. Ik ben Annegrit. Aangenaam.

Ik schrijf, ik spreek, geef troost en vertrouwen, raak en word geraakt. In een zeer droevige periode in het leven neem ik op een respectvolle wijze u of uw nabestaanden bij de hand.

Ontzorgen, steun en toeverlaat zijn door vorm en inhoud te geven aan een waardig afscheid of herdenking met woorden die voor een traan en een (glim-)lach zorgen. Dat doe ik met liefde en graag samen met u.

'Jouw woorden dansen als een elfje.
Licht en speels.
Zo til je het verdriet op en
schep je ruimte om los te laten en
vast te houden’.

‘Toon’ heeft mijn wensdroom zo treffend verwoord:

bij dat soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen blijven dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat door