Privacyverklaring

Met Annegrit | Ritueelbegeleiding bij Afscheid
Annegrit Schuurmans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Annegrit Schuurmans is de Functionaris Gegevensbescherming van
Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid
en te bereiken via:
info@metannegrit.nl
www.metannegrit.nl
Borculoseweg 26
7141 VM Groenlo
06 – 15 65 50 66

Persoonsgegevens die ik verwerk

Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid verwerkt (mogelijk) je persoonsgegevens als je klant wordt of bent, de website bezoekt, of via het contactformulier contact opneemt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (mogelijk)verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • contact opnemen via telefoon of e-mail als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
 • financieel en administratief afhandelen van de overeenkomst met Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 • Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring.
 • Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mij producten en diensten afstem op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren

Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie.
Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven.
Als dat zo is, houdt Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Daarnaast verstrekt Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Lees en bekijk het cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@metannegrit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je pasfoto de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik persoonsgegevens

Met Annegrit | Ritueelbegeleider bij Afscheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@metannegrit.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@metannegrit.nl, dan verwijder ik deze informatie.