Tarieven

Tarieven per 1 januari 2023

Omdat liefdevolle zorg bij het vormgeven en begeleiden van een waardevol en passend afscheid zich niet in tijd laat meten, hanteer ik geen uurtarief maar een basisbijdrage. 
De bijdragen variëren en worden helder gecommuniceerd. 

Het begeleiden van een uitvaartceremonie

Dit is inclusief het familiegesprek, het begeleiden in de dagen tussen het gesprek en de afscheidsdienst, vormgeving van rituelen, schrijven en uitspreken van het levensverhaal, de welkomst- en slotwoorden, maken van fotopresentatie, verzamelen van muziekstukken en het voorgaan tijdens de dienst/ceremonie.
Een boek als waardevolle herinnering.

€ 500,-

Optie


Meegaan naar de begraafplaats of het crematorium nadat de ceremonie elders heeft plaatsgevonden.


€ 75,-

Het schrijven van een levensverhaal

Na een gesprek bij je thuis, schrijf ik de tekst.
De tekst wordt door jezelf of door de uitvaartverzorger voorgedragen.

€ 350,-

Gesprek vóór overlijden

Dit gesprek komt in plaats van het familiegesprek. Extra uren worden apart berekend en vooraf met je besproken.

 

Gedachtenis- of dankkaart

Tekst schrijven voor gedachtenis- of dankkaart

€ 65,-

Bijkomende kosten

Kilometervergoeding € 0,25

Extra herinneringsboek € 20,-

Wanneer ik kosten maak voor het aanschaffen van materialen voor de dienst/ceremonie worden deze één op één aan je doorberekend, dus zonder extra kosten. De materialen krijg je na afloop mee.

Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW

Vergoeding

Mogelijk worden de kosten voor ritueelbegeleiding vergoed. Informeer bij je uitvaartverzekeraar.